Dispensationsansøgninger

Ansøgning om dispensation

I hht. Bekendtgørelse om kosmetisk tatovering kan (en brancheforening) KKBU, der fastsætter uddannelsen i kosmetisk tatovering, dispensere fra dele af uddannelseskravet i de tilfælde, hvor den kosmetiske tatovør kan dokumentere, at vedkommende:

  1. allerede har gennemført en uddannelse i kosmetisk tatovering af øjenbryn, hårbund, øvre og nedre øjenlåg eller læber, som er på niveau med den uddannelse, der er fastsat af brancheforeningen ANSØG OM DISPENSATION HER

  2. regelmæssigt har udøvet kosmetisk tatovering inden for et eller flere behandlings-/applikationsområder som en væsentlig del af deres job i en sammenhængende periode på mindst 5 år. ANSØG OM DISPENSATION HER

Uanset bestemmelsen kan der ikke dispenseres fra kravet om gennemførelse af hygiejnekursus, ligesom der ikke kan dispenseres fra den del af uddannelsen, der vedrører lovgivning, myndighedskrav og blækkundskab.

Sundhedsministeriet, den 11. maj 2021
Magnus Heunicke

Prisen er kr. 250,00 for KKBU medlemmer og kr. 1.200,00 for ikke medlemmer (Ekskl. moms)