Handelsbetingelser

1. Handelsbetingelser for Brancheforeningen for, Kosmetiske Tatovører, behandlere og uddannelsessteder
1.1. Følgende gælder for alle handler mellem Brancheforeningen for, Kosmetiske Tatovører, behandlere og uddannelsessteder (CVR-nr.:xxxx) og medlemmer af Brancheforeningen for, Kosmetiske Tatovører, behandlere og uddannelsessteder.
1.2. For at indbetale kontingent m.m., skal medlemmet være over 18 år.
1.3. Medlemskab er først gyldigt efter betaling.

2. Betaling
2.1. Medlemskab er kalenderåret 1. januar – 31. december.
2.2. Der kan betale med betalingskort eller ved bankoverførsel.
2.3. Kontingent kan betales forud, senest 14 dage efter modtagelse af faktura.
2.4. Efter betaling vil medlemmet modtage et login til hjemmeside.
2.5. Ved udmeldelse refunderes kontingentet ikke.
2.6. Ved indmeldelse efter 1. januar betales kontingent i forhold til de dage der er tilbage i kalenderåret.
2.7. Ved overdragelse til inkasso vil medlemskab af blive deaktiveret, indtil udestående restancer er blevet betalt.
2.9. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos KKBU, men hos Dibs.
2.10. Kvittering for betaling sendes pr mail, når du tilmelder dig acceptere du vores vilkår og du stopper abn. ved at kontakte klubben.
2.11. Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender KKBU påmindelse pr. mail herom, og du må herefter foretage en tilmelding med et nyt betalingskort. Når du hár modtaget det nye Dankort, ved at logge ind på WEB, klik på "Betalingskort".
2.12. Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på KKBU, og som beskrevet ovenfor.

3. Ordrebekræftelse og kvittering
3.1. Straks efter indbetaling vil medlemmet modtage kvittering for betalt medlemsskab.
3.2. Du kan downloade dit MEDLEMSBEVIS fra hjemmesiden.

4. Reklamationsret
4.1. Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er medlemskabet ikke omfattet af en reklamationsret. Det er dog muligt at klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, der findes uhensigtsmæssige.
4.2. Alle klager vil blive taget til efterretning i bestyrelsen.

5. Forbehold og priser
5.1. Priser fremgår af hjemmesiden. Vi forbeholder os retten til at ændre kontingent på generalforsamlingen for det kommende år.
5.2. Vi tager forbehold for tryk/taste-fejl.
5.3. Brancheforeningen for, Kosmetiske Tatovører, behandlere og uddannelsessteder forbeholder sig ret til at afvise medlemskab såfremt betingelser, der er opført i foreningens love, ikke overholdes.
5.4. Alle priser der oplyses er i danske kroner. Kontingentet er eksklusive moms og der tillægges ikke gebyr eller andet til den oplyste pris.

6. Aftaleperiode
6.1. Medlemskabet løber i den forudbetalte periode og fornyes automatisk.

7. Behandling af personoplysninger
7.1. Brancheforeningen for, Kosmetiske Tatovører, behandlere og uddannelsessteder har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne medlemskaber via vores hjemmeside. Brancheforeningen for, Kosmetiske Tatovører, behandlere og uddannelsessteder indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
7.2. De personoplysninger der behandles, er navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse, stilling / uddannelse og evt. foto.
7.3. Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
7.4. I overensstemmelse med Persondataloven, vil Brancheforeningen for, Kosmetiske Tatovører, behandlere og uddannelsessteder som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende.
7.5. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om;
• 1.Hvilke oplysninger der behandles,
• 2.Behandlingens formål,
• 3.Hvem der måtte modtage oplysningerne samt
• 4.Hvorfra oplysningerne stammer.
7.6. En registreret kan til enhver tid over for Brancheforeningen for, Kosmetiske Tatovører, behandlere og uddannelsessteder gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.