Datoer for DM 2024

4. oktober 2023 13:33 , af Per Kjaersfeldt

Referat efter ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26.09.2023 kl.18.30 elektronisk

Den 26.september, kl. 18.30, forsamledes bestyrelsen i ”Brancheforeningen for kosmetiske tatovører, kosmetiske behandlere og uddannelsessteder” efter den netop afholdte ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Til stede:

Formand Flemming Andersen, næstformand Aleksandra Kjaersfeldt, Gittemira Jul og Maibritt Monberg

Der forelå afbud fra Nicole Jensen, Susanne Birch, Stine Gulbæk,  Kristel Haarvik.

Fra sekretariatet deltog:

Aleksandra Kjaersfeldt og Flemming Andersen

Dagsordenen var fastsat som følger:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Ændringer i DM datoer.
  3. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent og referent

Aleksandra Kjaersfeldt valgtes som dirigent og referent.

 

AD 2 Ændringer i DM datoer

Aleksandra Kjaersfeldt har meddelt at der var en mulighed for at leje en bedre lokale hvis datoer til DM 2024 bliver rykket til forår. Der blev stemt for 31.5-2.6 ville være de nye officiale datoer, som kan annonceres nu til deltagere. 

AD 3 Eventuelt

Der var ikke andre emner til diskussion.

 

Formanden konstaterede, at dagsordenen var udtømt og mødet blev hævet kl. 18:45.

 

Referent: _____________________________

Aleksandra Kjaersfeldt