Indkaldelse til ordinær generalforsamling

6. juni 2024 09:51 , af Per Kjaersfeldt
Der har muligvis været tekniske udfordringer i forbindelse med udsendelsen af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Derfor sender vi den igen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær (Online) generalforsamling i

”Brancheforeningen for kosmetiske tatovører, kosmetiske behandlere og uddannelsessteder”

Under henvisning til foreningens love §§ 7 og 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Tirsdag, den 18. Juni 2024, kl. 18.30

hos KKBU

Juelsmindevej 57

7120 Vejle

Link til online deltagelse bliver sendt d.17.Juni elektronisk. 

Dagsorden er fastsat som følger:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Næstformandens beretning om DM 2024.
  3. Fremlæggelse af foreningens årsrapport til godkendelse. Årsrapporten kan downloades på foreningens hjemmeside (www.KKBU.dk) og den vedlægges elektronisk.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6, stk. 1, og 2 bestyrelsessuppleanter.

 

           Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Formanden Flemming Andersen, næstformanden Aleksandra Kjaersfeldt, Kristel Haavik, Nicole Jensen. 

Herudover består bestyrelsen af: Stine Guldbæk, Susanne Birch og Maibritt Monberg, der alle er valgt indtil den ordinære generalforsamling 2025.

Gittemira Jul (1.suppleant) og Maibritt Monberg (2.suppleant)

Bestyrelsen skal bestå af mindst 2 repræsentanter for hver af grupperne, kosmetiske tatovører, kosmetiske behandlere og uddannelsesstederne, jf. § 6, stk. 1.

  1. Valg af 2 revisorer, hvoraf en skal være medlem af foreningen.

I henhold til lovenes § 6, stk. 2, konstituerer bestyrelsen sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Husk at kontingentet skal være betalt, for at du har stemmeret på generalforsamlingen.

På gensyn til generalforsamlingen !

 

Med venlig hilsen

                                         Flemming Andersen                  Aleksandra Kjaersfeldt

                                                 formand                                      næstformand