Nyt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. ulovlige dispensationer til Kosmetiske Tatovører

14. marts 2023 13:45 , af Per Kjaersfeldt

Ulovlige dispensationer (Dette skal du være opmærksom på)

Dispensationer der er udstedt af en brancheforening EFTER den 1. juli 2022 er ikke gyldige og man udfører derfor ulovlig Kosmetisk Tatovering. 
Efter den 1. juli 2022 er kun dispensationer udstedt af Sikkerhedsstyrelsen gyldige. Overtrædelse af forbuddene i § 10, stk. 1 og stk. 2 straffes med bøde. 

Bemærk at KKBU ikke har udstedt dispensationer efter den 1. juli 2022.

Efter den 1. juli 2022 kan man stadig søge om dispensation

Af § 16 i bekendtgørelsen fremgår det, at kosmetiske tatovører ansat på eller tilknyttet et registreret tatoveringssted, herunder borgere fra EU eller øvrige lande, som overfor Sikkerhedsstyrelsen kan dokumentere at have kompetencer svarende til kravene i denne bekendtgørelse, kan udføre kosmetisk tatovering i erhvervsmæssigt øjemed. Dette betyder, at der fortsat kan gives dispensation på baggrund af en konkret vurdering fra Sikkerhedsstyrelsen.
En person med manglende opfyldelse af uddannelseskravene vil ikke have tilladelse til at udføre kosmetisk tatovering. jf. § 1, stk. 2.

Dette betyder, at der fortsat kan gives dispensation på baggrund af en konkret vurdering fra Sikkerhedsstyrelsen.

For at kunne ansøge Sikkerhedsstyrelsen om dispensation skal du have følgende kurser og certifikater:

 1. Dokumentation for at du har gennemført en uddannelse 
  (f.eks. i et andet land) med kompetencer svarende til kravene i bekendtgørelsen og har erfaring som Kosmetisk Tatovør i form af certifikat(er) for din uddannelse samt hvor længe du har arbejdet som Kosmetisk Tatovør. 
   
 2. Obligatoriske hygiejnekursus
   
 3. Lovpligtigt fagkursus
  udarbejdet og godkendt at f.eks. ”Brancheforeningen for medicinske og kosmetiske behandlere og uddannelsessteder” der certificerer dig til at ”udfører kosmetisk tatovering af øjenbryn, hårbund, øvre og nedre øjenlåg og  / eller læber”.

Herefter kan man søge Sikkerhedsstyrelsen om dispensation.