Referat af Bestyrelsesmødet den 27. oktober 2022

31. oktober 2022 09:37 , af Per Kjaersfeldt

Referat af Bestyrelsesmødet den 27. oktober 2022

30.10.2022

Referat af Bestyrelsesmødet den 27.10. 2022 (elektronisk) i ”Brancheforeningen for kosmetiske tatovører, kosmetiske behandlere og uddannelsessteder” KKBU

Den 27. oktober 2022, kl. 19.00, afholdtes bestyrelsesmødet (elektronisk) i Brancheforeningen.

Dagsordenen var fastsat som følger:

1.    Valg af dirigent og referent.

2.    Ændring af årligt medlemsgebyr.

3.    Det praktiske vedr.DM (der er første tilmeldinger)

4.    Ophør af medlemskabet for medlemmer eller uddannelsessteder med ikke længere gyldig CVR nummer.

Ad 1 Valg af dirigent og referent

Aleksandra Kjaersfeldt valgtes som dirigent og referent.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsesmøde var lovligt indvarslet ved elektronisk meddelelse til bestyrelsen, og at mødet var beslutningsdygtigt.

Der var enighed herom.

Ad 2 Ændring af årligt medlemsgebyr

Dirigenten stillede et forslag om stigning i medlemsgebyr til afstemning. Der blev vedtaget at årligt gebyr for medlemmer skal være 950,-ekskl. moms, men for uddannelsessteder gebyret forbliver uændret. Der skal undersøges om det er muligt at opkræve det 2 gange om året i stedet for 1 januar hvert år.

Lov 5 Stk. 2

Kontingenterne opkræves af foreningens kasserer for et år ad gangen. Det fastsatte kontingent forfalder til betaling på en af bestyrelsen fastsat dato. Ved indmeldelser i foreningen betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende periode i kalenderåret. For nye medlemmer forfalder kontingentet til betaling 14 dage efter indmeldelsen.

Lov 5 stk.4 Kontingentfrihed, nedsættelse af kontingent eller udsættelse med betaling kan bevilges af bestyrelsen.

Ad 3 Det praktiske vedr.DM (der er første tilmeldinger)

Dirigenten oplyste at der var tilmeldinger til de første 5 kategorier i DM i uge 9. Den næste opdatering kommer i januar, hvor der bliver besluttet præcis antal dage, tekst til pokal, dommere til DM.

Ad 4 Ekskludering af skoler med ikke gyldig CVR nummer.

Bestyrelsen har opnået enighed om at medlemskabet ophør automatisk for de uddannelsessteder eller medlemmer, som ændrer cvr nummer. Derfor skal de informeresaf formanden om at der skal søges et nyt medlemskab med de nye firmanavne og cvr numre, da forening kan ikke fakturere til ikke gyldige juridiske personer for medlemskabet.

Bestyrelsesmødet vedtog enstemmigt det samlede forslag. Dirigenten konstaterede videre, at lovene er uændrede. Næste bestyrelsesmøde afholdes som planlagt 30/11-22 kl. 18.30 (elektronisk), hvor begge referater fra d.16 august og d.27 oktober skal godkendes.

 

Som referent og dirigent: _________________________

                                                       Aleksandra Kjaersfeldt