Referat efter ordinært bestyrelsesmøde

16. marts 2024 13:07 , af Per Kjaersfeldt

Referat efter ordinært bestyrelsesmøde den 20.02.24  kl.18.30 elektronisk

 

Den 27. marts, kl. 18.30, forsamledes bestyrelsen i ”Brancheforeningen for kosmetiske tatovører, kosmetiske behandlere og uddannelsessteder” til ordinært bestyrelsesmøde.

Til stede:

Formand Flemming Andersen, næstformand Aleksandra Kjaersfeldt, Gittemira Jul, Susanne Birch

Nicole og Kristel er aftrådt som bestyrelsesmedlemmer. Gittemira Jul er valgt som referent og sekretær.

Dagsordenen var fastsat som følger:

  1. Susanne - liste over deltagere,
  2. Chili – betalingsstatus,
  3. Aleksandra – lokale opdatering, sponsoraftaler
  4. Aftale om fysisk møde for dommerpanelet slut marts.
  5. Diskussion om praktiske opgaver ifm. DM (generelt, ikke detaljer).
  6. Aleksandra opdaterer om beskeder fra bestyrelsesmedlemmer.
  7. Aftale om dato til Generalforsamling
  8. Eventuelt

 

 

1. Susanne B. - liste over deltagere:

Det er ikke alle som ønsker at deltage der er tilmeldt endnu.         

          Det anslås, at der på nuværende tidspunkt er 15-20 deltagere fordelt på 28-36 kategorier.

Der er færrest tilmeldt microblading. Vi undersøger om dem der er tilmeldt vil være ok med, at vi ændrer det til hårstrå med maskine.

Deltagere kan diskvalificeres hvis de har negle på.

 

2. Chili A.– betalingsstatus:

Der mangler betaling fra 2 deltagere.  Chili har skrevet eller været i dialog med dem.

Tilmeldte til gallafesten: Chili står for fakturering.

 

3. Aleksandra K. – lokale opdatering, sponsor aftaler:

Der har været problemer med gulvet. Løsningen bliver et lejet gulv. Pris 10.000 kr. alt inkl.

Vi mangler mobil håndvask – Aleksandra står for det.

Sæbestander – Aleksandra undersøger det sammen med vasken

Nødstilfælde bruger vi bordstander, som Susanne har.

Sponsorindtægter 67.000 kr.

Udgifter: 73.000 kr.

Vi skal have flere sponsorer for at dække udgifterne.

Der er plads til 100 til galla-aftenen. Vi har forpligtet os til 70.

 

4. Aftale om fysisk møde for dommerpanelet slut marts.

Sted: Juelsmindevej 57, 7120 Vejle  den 13/4 kl. 12.00

 

5. Diskussion om praktiske opgaver ifm DM (generelt, ikke detaljer).

Der følges op på praktiske opgaver til det fysiske møde.

Lokalet torsdag fra kl. 19.00

Fredag åbnes op kl. 7.00 

Lørdag åbnes op kl. 7.00

 

6. Aleksandra K. opdaterer om beskeder fra bestyrelsesmedlemmer.

Nicole Jensen og Kristel Haavik er stoppet.

Der er to nye kandidater, som ønsker at stille op. Der bliver valg til generalforsamlingen. Stine Gulbæk er på barsel.

 

7. Aftale om dato til Generel forsamling:

8/6 kl. 18.30 (online)

 

8. Eventuelt:

Der laves viderestilling på mail, så Chili får udmeldelser direkte og kan få medlemmer udmeldt med det samme.

 

Sekretær: Gittemira Juul