Referat efter ordinært bestyrelsesmøde den 30.11.2022 kl.18.30 elektronisk

15. december 2022 12:47 , af Per Kjaersfeldt

Referat efter ordinært bestyrelsesmøde den 30.11.2022 kl.18.30 elektronisk

Den 30. november 2022, kl. 18.30, forsamledes bestyrelsen i ”Brancheforeningen for kosmetiske tatovører, kosmetiske behandlere og uddannelsessteder” efter den netop afholdte ekstraordinære generalforsamling.

Til stede:

Formand Flemming Andersen, næstformand Aleksandra Kjaersfeldt, Gittemira Jul og Nicole Jensen.

Der forelå afbud fra Kristel Haarvik, Hanne Møhring, Betina Snedker

Fra sekretariatet deltog:

Aleksandra Kjaersfeldt og Flemming Andersen

Dagsordenen var fastsat som følger:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Oplysninger om mødet med SIK omkring kontrol af kosmetiske tatoveringssteder.
  3. Opdatering vedrørende punkter fra seneste møde:  ændringer af kontingent, DM, spørgsmål til SUM.
  4. Fastsættelse af dato til Bestyrelsesmøde i februar, hvor bogholder vil deltage.
  5. Forslag til en ændring til en fast aftale med Finn Altschuler.
  6. Eventuelt.

Ad 1 Valg af dirigent og referent

Aleksandra Kjaersfeldt valgtes som dirigent og referent.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsesmøde var lovligt indvarslet ved elektronisk meddelelse til bestyrelsen, og at mødet var beslutningsdygtigt.

Der var enighed herom.

AD 2 Oplysninger om mødet med SIK omkring kontrol af kosmetiske tatoveringssteder.

Begge brancheforeninger har den 15/11 været til dialogmøde med SIK

Det var et godt møde hvor følgende blev vendt.

SIK bruger lige nu meget tid på de uregistreret tatovører.

Der køres ud på alle de anmeldelser de får, men der kan gå tid, før sagerne er behandlet juridisk og hos politiet. Der var en drøftelse af, at de ikke har adgang til at kontrollere i folks private hjem, men måske SKAT har.

KKBU vil gerne have, at SIK synliggør og brander beviset for at være registreret, så flere kunder ved, hvad det betyder og indebærer af kundefordele.

SIKs kommunikationschef gav tilsagn om at se på forskellige kommunikationstiltag og brandingkampagner.

SIK oplyste, at der forsøgsvist bliver indstillet nogle højere bøder, som de håber at komme igennem med.

KKBU bragte også spørgsmålet om dispensationer op, da vores advokat har sagt, at vi er nødt til at afvise en masse, fordi dispensation efter den 1.7. er ulovligt. Det ville gøre det nemmere, hvis dispensationsordningen var uendelig.

KKBU sagde, at kunder nogle gange får forkerte svar, når de ringer til SIKs kundetelefon. Vi vil gerne have en hotline, når noget skal afklares.

Pt. skal SIK’s hovednummer benyttes og hvis den faglige medarbejder ikke træffes, lægges der en besked.

De lovede, at påminde SUM om, at der var udestående spørgsmål (som vi har ventet svar på meget længe) og lovede at tjekke op på telefonsupporten i SIK.

 

Der var enighed om at vente på svar fra SUM og drøfte det på næste bestyrelsesmøde.

 

Ad 3 Opdatering vedrørende punkter fra seneste møde:  ændringer af kontingent, DM, spørgsmål til SUM.

Der er kommet 6 deltagere til DM.

SUM har ikke svaret på spørgsmålene vedr. dispensationer og udlandske behandlere endnu.

Det er blevet muligt at få systemet på foreningsside til at integrere stigning i medlemsgebyr og fakturering 2 gange om året automatisk.

 

Lov 5 Stk. 2 skal ændres og det skal vedtages på næste Generalforsamling til følgende:

Kontingenterne opkræves af foreningens kasserer for et halvt år ad gangen. Det fastsatte kontingent forfalder til betaling på en af bestyrelsen fastsat dato. Ved indmeldelser i foreningen betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende periode i kalenderåret. For nye medlemmer forfalder kontingentet til betaling 14 dage efter indmeldelsen.

Der var enighed herom.

 

Ad 4 Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag den 8.2.23 kl. 18.30, som et elektronisk møde. Bestyrelsen bedes reservere tidspunktet.

Der var enighed om forenings bogholder skal deltage. Hun bliver kontaktet af næstformand efter bestyrelsesmødet i dag er afholdt.

 

Ad 5 Forslag til en ændring til en fast aftale med Finn Altschuler

  • Årshjul overblik bliver sendt af Finn Altschuler, så bestyrelsen kan overholde alle frister for møder og generalforsamlinger. Samtidig afventer bestyrelsen et tilbud på bestemte juridiske opgaver så det kan reserveres i budgettet.

Ad 6 Eventuelt

Der var ikke andre emner til diskussion.

 

Formanden konstaterede, at dagsordenen var udtømt og mødet blev hævet kl. 19:02.

 

Referent: _____________________________

Aleksandra Kjaersfeldt