Referat fra generalforsamling

21. juni 2024 11:48 , af Per Kjaersfeldt

Brancheforegning KKBU 

Ordinær generalforsamling d.18-06-2024 kl.18.30 

Deltager var: 

Flemming Andersen, Aleksandra Kjærsfeldt, Susanne Birch, Gittemira Jul, Chili Abigael, Iana Sokol, Per Kjærsfeldt, Edith Linding 

 

Medlemmer som ikke kunne deltage:

Kristel Haavik udtræder pga helbredet.  

Nicole Jensen udtræder pga brancheskift. 

Stine Guldbæk er fortsat på barsel. 

Maibrit Monberg er syg. 

 

  1. Valg af dirigent og referent.

Dirigent blev valgt Aleksandra Kjærsfeldt 

Referent blev valgt Susanne Birch 

 

  1. Næstformandens beretning om DM 2024

Dm 2024 forløb uden kritik. 

Der var 40 deltagere med modeller, fordelt på 4 katagorier.   Microblading bryn, ombre bryn, klassisk eyeliner og læbepigmentering. 

Alt forløb okay. Alle roste arrangementet og havde en god oplevelse. 

Der var ingen overskud dette år 2024. Men heller ingen underskud.  

Der var en diskussion vedr. DM 2025 m.h.t udstyr til deltagerne, bedre fællesregler ved bedømmelse af konkurencerne for dommerne og bedre og mere præcis udmelding til deltagerne vedr, sikkerhedsstyrelsens regler, sundhedsstyrelsens regler m.m.  

Der var enighed om at DM 2025 skal afholdes i Marts mdr.  

 

  1. Fremlæggelse af foreningens årsrapport til godkendelse.

Chili A. oplæste 2023 årsrapport. Det var et godt år med positivt resultat.  

Der var dog udgifter til bl,a, dispensationen, men også mindre løn udgift til kasseren. 

Foreningen får penge tilbage i moms ca 3-4000 kr. D.1.9.2024 

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf.§6, stk 1 og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Formand Flemming Andersen og næstformand Aleksandra er på genvalg, 

Begge ønsker genvalg og begge blev genvalgt med flertal af stemmer. 

 

Iana Sokol blev valgt som det ene bestyrelsesmedlem  

Edith Linding blev som det andet bestyrelsesmedlem. 

Begge valgt med flertal. 

 

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 24-09-2024 Online kl.18.30. 

 

Referat skrevet af Susanne Birch 18-06-2024