Sådan dokumenterer du din uddannelse. Brev fra Sikkerhedsstyrelsen

11. april 2022 12:43 , af Per Kjaersfeldt

Se venligts skrivelse fra Sikkerhedsstyrelsen hvis du i tvivl om, hvilken dokumentation du skal have som kosmetisk tatovør for at leve op til kravene i bekendtgørelse 959 af 11/05/2021 om kosmetisk tato-vering?

Kosmetiske tatovører skal kunne fremvise dokumentation på tre punk-ter – hygiejnekursus, uddannelse (Herunder myndighedskrav og blækkundskab som findes i Fagkurset) og evt. dispensation fra uddannelseskrav udstedt af en Brancheforening KKBU.

Kosmetiske tatovører, der er ansat før 1. juli 2021, skal have gennemført uddannelsen inden 1. juli 2022, og kosmetiske tatovører ansat efter 1. juli 2021 skal have gennemført uddannelsen inden for 6 måneder fra ansættelsen.