Nye regler for hygiejne gældende pr 1/1-21

KLARGØRING:
- Briks dække med ikke-absorberende materiale, f.eks. plast
- Omformer dækkes med plast
- Arbejdsbord af fast materiale, stål eller glas, rengøres og desinficeres.
- Før hver kunde og inden opdækning skal inventar rengøres (briks, maskiner, omformer/ledning). Og sikret rent gennem afdækning med folie
- Inden opdækning udfører kosmetisk tatovør personlig håndhygiejne som start på ren procedure


FORBEREDELSE AF HUDEN INDEN TATOVERING
- Før tatoveringen afvaskes huden med vand og sæbe og herefter desinficeres den.
- Se på huden, er der rifter, eksem, sår eller hudinfektioner udsætte tatovering.
- Barbering/pincet arbejde inden tatovering. Ikke et krav at barberblad er sterilt.
- Lige inden tatovering skal huden desinficeres med et godkendt huddesinfektionsmiddel (Vejledning 85% ethanol, eller 0,5 % klorhexidin 
- Desinfektionen skal være så bred at der er plads nok til at arbejde indenfor tatoveringsområdet
- Optegning skal foregår inden tatovering, efter skal redskaber hertil fjernes fra arbejdsbordet


LOKALER OG INDRETNING (gælder kun behandlerrummet)
- Rengøringsvenligt
- Gulve og vægge, samt inventar skal have glatte overflader. Ingen gulvtæpper og plysstole. Det samme gælder med tekstil møbler. Kunden må dog gerne have et tæppe på der kan 
    vaskes.
- Ingen plakater, hylder, gardiner, eller andet materiale der ikke er vaskbart.


TATOVERINGSTEDET
- Let adgang til håndvask. Der må ikke være en dør der kan/skal åbnes. Køkken og toiletvask tæller ikke. Der må gerne være en vask flere har tilgang til, da skal evt. dør afmonteres.
- Lukket dispenser til engangspapirhåndklæder (ved hver vask)
       -Skal være placeret så sprøjt og stænk fra vasken ikke er muligt
       -Skal dispenseres nedefra
- Affaldsbeholder, der skal være fodpedal eller intet låg


RENGØRING – FORMÅL MED RENGØRING
- At fjerne synligt snavs
- Der arbejdes fra rent mod urent
- På toilet er rækkefølgen: håndvask – bad – toilet 
- Min. 1 klud pr rum, dog anvendes separat til toilet.
- Vandrette flader skal afvaskes med vand og sæbe
- Kontaktpunkter afvaskes med vand og sæbe, fx håndtag, kontakter, vandhaner, armlæn, greb, mm.
- Rengjorte flader skal efterlades tørre
- Gulve vaskes med vand og sæbe
- Rengøringsudstyr skal rengøres efter brug og opbevares rens og tørt
- Klude skal vaskes ved min. 80 grader eller kasseres


TATOVERINGSBLÆK OPBEVARING OG HÅNDTERING (BEKENDTGØRELSENS KRAV)
- Uåbnet tatoveringsblæk og sterilt og rent tatoveringsudstyr skal opbevares i lukkes skabe
- Blækflasken skal tydeligt mærkes med anbrudsdato, på sådan en måde, at andre oplysninger på flasken ikke dækkes.
- Blækflasken skal kasseres senest 6 måneder efter anbrud eller straks ved synlig skade på produktet.
- Tatoveringsblæk skal hældes op i blækkopper ved tatoveringens begyndelse. Skal den anvendes under behandling, må den opbevares på bordet hvis den er pakket ind i plast.
- OBS! Krav om blæk i lukket skab går primært på nye blæk. Bekendtgørelsen giver egentlig ret stor frihed vedr. håndtering og opbevaring af i brug værende blæk.


OPBEVARING OG HÅNDTERING AF STERILT UDSTYR OG NYT BLÆK
- Skabene skal være lukkede og rene.
- Skabene skal være beskyttet mod direkte sollys eller andre varmekilder, og ikke udsættes for fugt og temperatursvingninger

Ovennævnte gælder primært skabe til opbevaring af nyt blæk og udstyr, herunder indkøbte engangsnåle. Der er således også et skabskrav til sterilt engangsudstyr på linje med nye blæk.


I relations til udløbstid efter ibrugtagning og informationspligten til kunder. Elektroniks registrering frarådes.


RESUMÉ TATOVERINGSBLÆK
- Uåbnet blæk skal opbevares i lukket skabe – adskilt fra blæk der er i brug
- Blækflasken skal være tydelig mærket med anbrudsdato
- Kasseres efter 6 måneder
- Tatoveringsblæk er for øvrigt ikke automatisk sterilt uanset etik herom
- Blækflasken skal håndteres rent og løbende holdes rene som led i det generelle hygiejnekrav til tatoveringsforretninger 
- Håndesinfektion inden håndtering af blækflasken (evt. handsker) er ikke et krav men for fornuftigt
- Krav har som knudepunkt at blækflasken i brug skal fjernes fra tatoveringsstationen efter ophældning i kopper så flasken ikke kommer i nogen kontakt med kunde og
   krydskontaminerer.


DETTE GÅR IKKE!


LOKALITETEN: 
- Ikke god ”adskillelses” af venterum, servicerum og arbejdsstation 
- Overflader ikke glatte og vaskbare, evt. revner i væg og gulv
- Trofæer i arbejdsområde, dekorationer der ikke kan afvaskes 
- Ingen kaffe, mad og lignende i behandlerrummet
- Ingen dyr i klinikken


FORHOLDENE OMKRING HÅNDHYGIEJNE
- Håndvask ikke let tilgængelig (andet lokale) eller slet ingen separat håndvask, køkken og toiletvask må ikke anvendes!
- Ved mobilhåndvask manglende procedure for vandpåfyld/tømning
- Ikke væghængte hånddispensere 
- Ikke tilgængelig eller væghængt hånddesinfektion 
- Ikke tilgængelig væghængte papirservietter
- Mangel på guide til ”rigtig” vask af hænder


BLÆK:
- Dato for ibrugtagning ikke påført
- Åbnet blæk som er i brug ikke adskilt fra nye
- Hvis blæk på bordet skal denne pakkes forsvarligt ind i plast/film


UDFØRELSE:
- At der står ikke relevante ting til selve udførelsen på bordet
- At der ikke anvendes sterilt vand til evt. fortynding af blæk
- Bruger ikke plastikforklæde
- Smykke på hænder inkl. ur
- Kunstige negle eller neglelak
- Ikke anvendes blå ”futter” eller indendørssko (gælder også kunden)
- Handsker og kleenex der ikke er væghængt
- Maskine, håndstykke, lampe mm. der berøres under behandling ikke er pakket forsvarligt ind i film eller plast. (Udskiftes og afsprittes mellem hver kunde)