Orienteringsmeddelelse nr. 1/2023

4. marts 2023 09:32 , af Per Kjaersfeldt

Orienteringsmeddelelse nr. 1/2023

vedrørende ordinær generalforsamling i ”Brancheforeningen for kosmetiske tatovører, kosmetiske behandlere og uddannelsessteder”.

_________________________________________________

Kære medlemmer,

Bestyrelsen skal herved informere om, at den ordinære generalforsamling vil blive afholdt, tirsdag, den 23. maj 2023 kl. 18:30 hos

Dermatech-Group ApS,

Juelsmindevej 57,

7120 Vejle Ø.

Ud over personligt fremmøde vil generalforsamlingen også blive afholdt via teams, hvilket dog kræver tilmelding. Indkaldelse med dagsorden vil fremkomme senere.

Med nærværende indkaldes forslag fra medlemmerne, jf. vedtægternes § 8, stk. 4. Forslag fra medlemmerne som ønskes optaget til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Således skal eventuelle forslag være bestyrelsen i hænde senest tirsdag, den 11. april 2023. Eventuelle forslag kan indsendes pr. e-mail til ak@pmu-line.com.

Generalforsamlingen vil i øvrigt blive indvarslet med angivelse af dagsorden mindst 4 uger før dens afholdelse, jf. § 7, stk. 2.

Opmærksomheden henledes på at stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at indeværende årskontingent 2023 er betalt, jf. vedtægternes § 7, stk. 3 og § 5. Kontingentet udgør kr.  950,-ekskl. moms og kan indbetales på bankkonto 6193-0017133047.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Flemming Andersen                  Aleksandra Kjaersfeldt

formand                                      næstformand